Zaproszenie do współpracy

UWAGA KOMUNIKAT 

Zmiany w „Refleksjach”!

Naszym głównym celem jest upowszechnianie wyników badań naukowych, które prezentowane są w publikowanych na naszych łamach artykułach i esejach. Dlatego też, w trosce o wysoką jakość publikacji, a także sprawną pracę redakcji i terminowe ukazywanie się naszego czasopisma, postanowiliśmy zrezygnować z wyznaczanych co pół roku specjalistycznych obszarów tematycznych. Od początku 2017 r. prowadzimy rekrutację tekstów (do 30 czerwca 2017 r.), których tematyka mieści się w jednym z trzech ogólnie sformułowanych obszarów:

  •  nauki o polityce;
  •  nauki o mediach;
  •  nauki o bezpieczeństwie;

Serdecznie zapraszamy do współpracy z czasopismem naukowym „Refleksje”.

Z wyrazami szacunku,
Natalia Kusa
Redaktorka Naczelna

Uwaga! Zmianie uległ adres mailowy naszego wydawnictwa.

Aktualny adres pod którym przyjmujemy korespondencje oraz teksty do publikacji to refleksje@amu.edu.pl

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku dokonanej przez MNiSW ewaluacji, pismo „Refleksje” znalazło się na liście czasopism punktowanych, uzyskując 3 punkty.

Redakcja pisma naukowego studentów i doktorantów „Refleksje” zaprasza do nadsyłania tekstów do publikacji.

 Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2017 r. Przewidywany termin publikacji: grudzień 2017 r.

UWAGA! Zmianie ulegają dotychczasowe wymagania redakcyjne wobec tekstów kierowanych do publikacji w piśmie „Refleksje”, w tym m.in. sposób wykonywania przypisów, które powinny być zgodne z tzw. systemem „oksfordzkim”. Szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są w pliku PDF.

Nasze pismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik. Tym, co odróżnia nas od innych czasopism naukowych, jest sprecyzowany temat przewodni każdego numeru: nie publikujemy wszystkich nadesłanych tekstów, bez względu na poruszane zagadnienie, a tylko te, które mieszczą się w zaproponowanych przez nas obszarach problemowych. Dotychczas nasi autorzy pisali m.in. o kondycji współczesnej Europy, opozycji i opozycyjności, relacji sportu i polityki, nowych mediach, gender studies, kryzysie światowym, stanie współczesnej politologii czy związkach polityki z kulturą.

Czekamy nie tylko na teksty stricte naukowe, ale także na wywiady, relacje czy eseje. Jedynymi kryteriami decydującymi o publikacji tekstów jest ich wartość merytoryczna oraz to, czy mieszczą się we wskazanym obszarze tematycznym. Zapraszamy do współpracy także autorów spoza UAM. Każdy tekst przechodzi pełen proces redakcyjny, włącznie z recenzją dokonywaną przez pracownika naukowego. Nasze pismo jest zatem doskonałym miejscem zarówno na debiut dla osób rozpoczynających działalność badawczą, jak i dla tych, którzy pragną wzbogacić swój życiorys naukowy o kolejne publikacje.

Na teksty do kolejnych numerów czekamy zawsze do 31 grudnia i 30 czerwca.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół redakcyjny pisma „Refleksje”