Nr 1, wiosna-lato 2010

cover-nr1

 

Strona tytułowa i redakcyjna

Spis treści

Co z tą Europą?

Jędrzej Napieralski
Europa skończona?

Łukasz Scheffs
Kryzys demokracji przedstawicielskiej zwiastunem końca Unii Europejskiej?

Adam Jaskulski
Fikcyjny Traktat Lizboński

Dorota Wiśniewska
Współczesne wyzwania dla integrującej się Europy. Problem pakietu klimatyczno-energetycznego i zaopatrzenia w surowce energetyczne

Liliana Gmerek
Przyszłość Europy wobec zagrożeń ekologicznych

Mikołaj Tomaszyk, Jacek Raubo
Czy Europa umiera – nasz głos w dyskusji

Mikrotektonika europejskich przemian. Studium przypadków

Liliana Reimisz
Perspektywy członkostwa Turcji w Unii Europejskiej

Marta Zobeniak
Kosowo – koniec Europy?

Marcin Skobrtal
Separatyzm językowy w Hiszpanii

Marcin Łukaszewski
Czy renesans monarchii absolutnej? Zmiany w Konstytucji Księstwa Liechtensteinu z 2003 roku

Paweł Antkowiak
Czy to koniec zawodów prawniczych w Europie – przypadek Polski

Marta Balcerek
Czy Europa potrzebuje zmiany doktryny ekonomicznej?

Kryzys czy transformacja wartości europejskich?

Katarzyna Skrzypczak
Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy?

Filip Biały
Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe

Michał Kłopocki
Polonia w Stambule: imigranci w globalnym mieście, tożsamość i obywatelstwo w dobie transnarodowych przestrzeni społecznych

Maciej Banaszak
Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie

Margareta Wysocka
Kobieta kryzysem brzemienna. Sytuacja kobiet na i poza rynkiem pracy w dobie kryzysu demograficznego

Carolina Leonetti (Tł. Magdalena Filary, Mateusz Grzelczyk)
Świeckość państwa zakwestionowana we Włoszech. Debata na temat krzyży w szkolnych klasach

Wydarzenia – informacje

Tomasz R. Szymczyński
Uroczystość z okazji rocznicy urodzin Ryszarda Kapuścińskiego WNPiD – UAM; 3 III 2010

Dla autorów