Vol. 1, spring-summer 2010

cover-nr1

 

Title and editorial pages

Contents

What is Wrong with Europe?

Jędrzej Napieralski
Europa skończona?

Łukasz Scheffs
Kryzys demokracji przedstawicielskiej zwiastunem końca Unii Europejskiej?

Adam Jaskulski
Fikcyjny Traktat Lizboński

Dorota Wiśniewska
Współczesne wyzwania dla integrującej się Europy. Problem pakietu klimatyczno-energetycznego i zaopatrzenia w surowce energetyczne

Liliana Gmerek
Przyszłość Europy wobec zagrożeń ekologicznych

Mikołaj Tomaszyk, Jacek Raubo
Czy Europa umiera – nasz głos w dyskusji

The Microtectonics of European Transformations: the Case Studies

Liliana Reimisz
Perspektywy członkostwa Turcji w Unii Europejskiej

Marta Zobeniak
Kosowo – koniec Europy?

Marcin Skobrtal
Separatyzm językowy w Hiszpanii

Marcin Łukaszewski
Czy renesans monarchii absolutnej? Zmiany w Konstytucji Księstwa Liechtensteinu z 2003 roku

Paweł Antkowiak
Czy to koniec zawodów prawniczych w Europie – przypadek Polski

Marta Balcerek
Czy Europa potrzebuje zmiany doktryny ekonomicznej?

Crisis or Transformation of European Values?

Katarzyna Skrzypczak
Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy?

Filip Biały
Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe

Michał Kłopocki
Polonia w Stambule: imigranci w globalnym mieście, tożsamość i obywatelstwo w dobie transnarodowych przestrzeni społecznych

Maciej Banaszak
Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie

Margareta Wysocka
Kobieta kryzysem brzemienna. Sytuacja kobiet na i poza rynkiem pracy w dobie kryzysu demograficznego

Carolina Leonetti (Tł. Magdalena Filary, Mateusz Grzelczyk)
Świeckość państwa zakwestionowana we Włoszech. Debata na temat krzyży w szkolnych klasach

Events / Informations

Tomasz R. Szymczyński
Uroczystość z okazji rocznicy urodzin Ryszarda Kapuścińskiego WNPiD – UAM; 3 III 2010

Dla autorów