Nr 4, jesień-zima 2011

cover-nr4

 

Strona tytułowa i redakcyjna

Spis treści

Redakcja
Oczywiste refleksje

Płeć – feminizm – gender studies

Łukasz Skoczylas
Hegemoniczna męskość i dywidenda patriarchatu. O społecznej teorii płci kulturowej Raewyn Connell

Rafał Szymanowski
Pokryzysowa zmiana

Rafał Kamprowski
Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki

Paulina Wierzba
Tożsamość homoseksualnych kobiet – dramat czy konstruktywna alternatywa?

Eliza Kania
Polska zdekolonizowana? „Pamięć o kobietach” i jej wymiary

Joanna Kałużna
Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn)

Karolina Karolczak
Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem sytuacji w gminie Gostyń po wyborach samorządowych 2010 r.

Angelika Kontowska, Paula Ilkiewicz
Zakazane Miłości

Piotr Kaczmarek
Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce

Wybory – kampania – marketing polityczny

Urszula Panicz
Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji

Paweł Sopalski
Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty

Marta Schroeder-Polak
Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji

Marcin Łukaszewski
Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiec-parlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową

Krzysztof Duda
E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje

Dla autorów