Nr 6, jesień-zima 2012

cover-nr6


Strona tytułowa i redakcyjna

Spis treści

Filip Biały
Nowe perspektywy refleksji

Perspektywy politologii

Dyskusja redakcyjna
Czy potrzebna jest refleksja nad przedmiotem poznania politologii?

Filip Biały
„Polityczność” jako przedmiot poznania politologii

Paweł Antkowiak
O polityczności samorządu i polityce w samorządzie

Jakub Jakubowski
Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych

Łukasz Dulęba
Liberalizm jako forma ucieczki od polityczności?

Polityka i kultura

Anna Klupa
Ochrona dóbr kultury w trakcie konfliktów zbrojnych

Anna Wesołowska
Polityka kulturalna Unii Europejskiej na początku XXI wieku

Kamil Kisiel
Kultura w społeczeństwie informacyjnym jako cyfrowe dobro wspólne. Perspektywy oddolnej zmiany społecznej na podstawie analizy ram zbiorowego działania ruchu wolnej kultury w Polsce

Kinga Kuśmierczyk, Łukasz Lipiński, Krzysztof Nalepa, Rafał Pakuła
Dystans kulturowy i stereotypy narodowe wśród studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Joanna Gorączko
Kino przeciw faktom czyli nazistowska propaganda w kinematografii III Rzeszy

Patrycja Ratajska
Sztuka budzenia wyobraźni. „Trylogia Polska” Yael Bartany

Rafał Szymanowski
Kapuściński non-fiction – próba analizy debaty publicznej

Agata Przemieniecka, Katarzyna Smolińska
Celebryci na polskiej arenie politycznej na tle wyborów parlamentarnych 2011

Karolina Karolczak
„Aniołki Kaczyńskiego” – przedmioty czy podmioty kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości?

Wydarzenia i informacje

Agata Domińska
W Gnieźnie rozmawialiśmy o historii, bezpieczeństwie i polityce

Dla autorów