Vol. 6, autumn-winter 2012

cover-nr6


Title and editorial pages

Contents

Filip Biały
Nowe perspektywy refleksji

Perspectives of Political Science

Dyskusja redakcyjna
Czy potrzebna jest refleksja nad przedmiotem poznania politologii?

Filip Biały
„Polityczność” jako przedmiot poznania politologii

Paweł Antkowiak
O polityczności samorządu i polityce w samorządzie

Jakub Jakubowski
Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych

Łukasz Dulęba
Liberalizm jako forma ucieczki od polityczności?

Politics and Culture

Anna Klupa
Ochrona dóbr kultury w trakcie konfliktów zbrojnych

Anna Wesołowska
Polityka kulturalna Unii Europejskiej na początku XXI wieku

Kamil Kisiel
Kultura w społeczeństwie informacyjnym jako cyfrowe dobro wspólne. Perspektywy oddolnej zmiany społecznej na podstawie analizy ram zbiorowego działania ruchu wolnej kultury w Polsce

Kinga Kuśmierczyk, Łukasz Lipiński, Krzysztof Nalepa, Rafał Pakuła
Dystans kulturowy i stereotypy narodowe wśród studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Joanna Gorączko
Kino przeciw faktom czyli nazistowska propaganda w kinematografii III Rzeszy

Patrycja Ratajska
Sztuka budzenia wyobraźni. „Trylogia Polska” Yael Bartany

Rafał Szymanowski
Kapuściński non-fiction – próba analizy debaty publicznej

Agata Przemieniecka, Katarzyna Smolińska
Celebryci na polskiej arenie politycznej na tle wyborów parlamentarnych 2011

Karolina Karolczak
„Aniołki Kaczyńskiego” – przedmioty czy podmioty kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości?

Events and Informations

Agata Domińska
W Gnieźnie rozmawialiśmy o historii, bezpieczeństwie i polityce