Nr 8, jesień-zima 2013

Nr 8, jesień-zima 2013

Zainteresowanych zapraszamy do zakupu przez stronę wydziału, link znajduje się tutaj.

oie_8162212Nq0DEITe

Filip Biały
Polityka, literatura; demokracja

POLITYKA I LITERATURA

Joanna Roś
„Mit śródziemnomorski” a „polityka śródziemnomorska” Alberta Camusa

Patrycja Ratajska
Polityka tożsamości literatury polskiej. Żydówka – obcość nieprzekraczalna w „Wielkim Tygodniu” Jerzego Andrzejewskiego i „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej

Filip Pietruszewski
Prywatne jest polityczne, czyli o publicystyce Ireny Krzywickiej

Kinga Przybysz
Ewolucja recepcji twórczości Josepha Conrada w Polsce

Joanna Jastrzębska
Kolonizacja? Rekolonizacja? Polonizacja? czyli Rosja po polsku

Rozmowa z prof. Przemysławem Czaplińskim
Polityczność w literaturze i polityczność literatury

Rozmowa z prof. Barbarą Krauz-Mozer
Literatura, nauka i wartości

Katarzyna Szkudlarek
Polek (R)ewolucje. Dyskurs feministyczny w Polsce po 1989 roku

Katarzyna Kończal
Berlińskie zoo

DEMOKRACJA

Katarzyna Goworek
Rola aktywnego obywatela w procesie demokratyzowania demokracji na przykładzie Polski po 1989 roku

Marek Pawłowski
Demokracja medialna

Magdalena Szkudlarek
Dbałość o moralną kondycję społeczeństwa versus wolność mediów – o tym, jak Turcja przekracza kolejne granice

Katarzyna Radziej
Problem nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy służb porządkowych w Turcji od roku 2005 po wydarzenia w stambulskim Parku Gezi

Karolina Janiszewska
Wojna w Sierra Leone – z dziećmi w roli głównej

Rafał Szymanowski
Przestrzeń możliwości według Haralda Welzera

Dla autorów