Archiwa autora: admin

Zaproszenie do współpracy

UWAGA KOMUNIKAT 

Nowe obszary tematyczne – wracamy!

Naszym głównym celem jest upowszechnianie wyników badań naukowych, które prezentowane są w publikowanych na naszych łamach artykułach i esejach. Dlatego też, w trosce o wysoką jakość publikacji oraz poszanowanie dla tradycji czasopisma, postanowiliśmy powrócić do wyznaczanych co pół roku obszarów tematycznych. Jeśli jednak ktoś z potencjalnych autorów lub autorek pracuje już nad tekstem, który nie zmieści w proponowanych aktualnie obszarach, prosimy o kontakt z redakcją – postaramy się stworzyć możliwość publikacji.

Proponowane obszary tematyczne (szczegółowy opis obszarów):

  1. Post-prawda;
  2. Koniec globalizacji?
  3. Bezpieczeństwo – społeczeństwo strachu, terroryzm, zagrożenia;

Na artykuły lub recenzje czekamy do 15 lipca 2017 r. Numer zostanie opublikowany na przełomie 2017 i 2018 r.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja „Refleksji”

Uwaga! Zmianie uległ adres mailowy naszego wydawnictwa.

Aktualny adres pod którym przyjmujemy korespondencje oraz teksty do publikacji to refleksje@amu.edu.pl

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku dokonanej przez MNiSW ewaluacji, pismo „Refleksje” znalazło się na liście czasopism punktowanych, uzyskując 3 punkty.

Redakcja pisma naukowego studentów i doktorantów „Refleksje” zaprasza do nadsyłania tekstów do publikacji.

 Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2017 r. Przewidywany termin publikacji: grudzień 2017 r.

UWAGA! Zmianie ulegają dotychczasowe wymagania redakcyjne wobec tekstów kierowanych do publikacji w piśmie „Refleksje”, w tym m.in. sposób wykonywania przypisów, które powinny być zgodne z tzw. systemem „oksfordzkim”. Szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są w pliku PDF.

Nasze pismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik. Tym, co odróżnia nas od innych czasopism naukowych, jest sprecyzowany temat przewodni każdego numeru: nie publikujemy wszystkich nadesłanych tekstów, bez względu na poruszane zagadnienie, a tylko te, które mieszczą się w zaproponowanych przez nas obszarach problemowych. Dotychczas nasi autorzy pisali m.in. o kondycji współczesnej Europy, opozycji i opozycyjności, relacji sportu i polityki, nowych mediach, gender studies, kryzysie światowym, stanie współczesnej politologii czy związkach polityki z kulturą.

Czekamy nie tylko na teksty stricte naukowe, ale także na wywiady, relacje czy eseje. Jedynymi kryteriami decydującymi o publikacji tekstów jest ich wartość merytoryczna oraz to, czy mieszczą się we wskazanym obszarze tematycznym. Zapraszamy do współpracy także autorów spoza UAM. Każdy tekst przechodzi pełen proces redakcyjny, włącznie z recenzją dokonywaną przez pracownika naukowego. Nasze pismo jest zatem doskonałym miejscem zarówno na debiut dla osób rozpoczynających działalność badawczą, jak i dla tych, którzy pragną wzbogacić swój życiorys naukowy o kolejne publikacje.

Na teksty do kolejnych numerów czekamy zawsze do 31 grudnia i 30 czerwca.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół redakcyjny pisma „Refleksje”

Liberalizm po korekcie. Relacja z Europejskiego Forum Nowych Idei 2014 w Sopocie

RAFAŁ SZYMANOWSKI

Trudno we współczesnym świecie o towar bardziej deficytowy, a jednocześnie pilniej potrzebny niż nowe idee. Świat w ciągu ostatnich lat stał się dla wielu ludzi nie tylko miejscem coraz mniej przyjaznym i bardziej niebezpiecznym, ale również przestrzenią, w której coraz szybciej zanika umiejętność myślenia utopijnego, sięgającego poza horyzont dostępnych możliwości. Wielcy filozofowie zwracali uwagę na krępującą i kastrującą siłę rzeczywistości. Idee to instrumenty oderwania się od tego, co jest i początek myślenia w kategoriach możliwości. Dzięki nim potrafimy zerwać z zasadą rzeczywistości i spojrzeć na świat od strony swojego niedokonania, tego co jest w nim jeszcze do zrobienia i ukształtowania[1]. Idee, które zdominowały ostatnie dwie dekady: koniec historii, globalna konwergencja kapitalizmu czy nieuchronny marsz globalizacji i wolnego rynku coraz bardziej przygasają nie wytrzymując konfrontacji z realiami. Nowoczesna Zatoka Sztuki zbudowana na urokliwej sopockiej plaży, sale konferencyjne hotelu Sheraton oraz szumiące nieopodal fale Bałtyku – sceneria, w jakiej rozgrywały się najważniejsze wydarzenia ostatniego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie – wydają się być wymarzonym miejscem do tego, aby pomyśleć jak poukładać świat na nowo.

Czytaj dalej