Current issue

nr 14 okładka

 Internet and politics

Editorial Page

Table of Contents

Natalia Kusa
Introduction

Kinga Adamczewska
Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego

Martyna Domańska
Wybory samorządowe a Internet na przykładzie gminy Słubice

Leonard Dajerling
Era Big data. Czyli jak postęp technologiczny i metodologiczny wpływa na wybory prezydenckie?

Wojciech Fabiszewski
Czy Internet ma znaczenie? Analiza wydatków polskich partii politycznych na prowadzenie internetowej kampanii wyborczej

Monika Jabłońska
MyPiS.pl jako narzędzie marketingu politycznego. Przyczyny niepowodzenia i upadku serwisu

Karol Troszyński
Wizerunki polityczek w Internecie

Paweł Łokić
Rola nowych mediów w relacjonowaniu wydarzeń w sytuacji kryzysowej. Wybrane zagadnienia

Agata Pyrzyńska
Cisza wyborcza w Internecie

Paulina Sacha
Internet jako narzędzie technologiczne i kanał komunikacji w wybranych realizacjach z kampanii wyborczych – case study

Marcin Wądołowski
Śląskość dwóch prędkości – strona internetowa a przekaz polityczny wybranych organizacji regionalnych na Górnym Śląsku

Filip Biały
History and Security: Tangled Roads to Freedom

Politics and History

Joanna Kałużna
„Service for Poland” Organization and the Material Forms of Memory Rematch

Piotr Kuligowski
Controversy about the History and Identity. An Analysis of „Marching Discourses”

Igor Ksenicz
Polish-Ukrainian Conflict of 1943–1947 in Polish Historiography and Political Debate

Martyna Kobierska
Kosovan Myth in Serbian Nationalist Thought

Paulina Warchoł
Politics of Memory in Japan-China Diplomatic Relations. Nanking Massacre and Japanese History Books as a Background of International Conflict

Rafał Kamprowski
Counterfactual Attempt to Look at the Political History of Poland

Dimensions of Security

Wojciech Krzysztof Zieliński
Hydrological Security in People’s Republic of China

Mateusz Garbaciak
The Importance of Azerbaijan in the Context of Energy Security

Katarzyna Smolińska, Agata Przemieniecka
Respondents about the Nuclear Power in Poland. Results of the Research

Mateusz Karatysz
The Phenomenon of Cyber Crime and Cyber Security Policy in the Regulations of the Council of Europe, the European Union and Polish Law

Ewa Kaja
European Union on the Midterrainian „Stage”

Polemics and Disscusions

Maciej Karczewski
Is Political Science Interdisciplinary? A Few Words about the Subject of Knowledge and the Identity of the Discipline

Łukasz Scheffs
In Defense of Political Marketing

Michał Baluch
Psychology as the Necessary Component of Political Science

For Authors