Kontakt

„Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”
ISSN 2081-8270
Wersja elektroniczna pisma jest wersją pierwotną.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań

E-mail: refleksje@amu.edu.pl