Nr 10, jesień- zima 2014

Nr 10, jesień-zima 2014

okładka 10

Spis treści

Filip Biały

Cięcie (epistemologicznie)

Kino, polityka, interpretacja

Joanna Gorączko
Znane i nieznane oblicza utopii, antyutopii i dystopii
w dziełach światowej kinematografii

Kaja Puto
Siebie samych się boicie! Polska w kinie niemieckim po 1989 roku

Bartosz Wasiłek
Polityczna siła kina. Bollywood jako „soft power” Indii

Agnieszka Tamara Filipiak, Patrycja Ratajska
Potencjał kampowej dekonstrukcji. Przypadek „Kamieni na szaniec” Roberta Glińskiego

Artur Wiśniewski
„Urodziłem się pierwszy i dlatego żyję” – filmowa próba odpowiedzi na pytanie
o przeznaczenie człowieka. Kilka słów o „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego

Jakub Januszewicz
Proliferacja ludzkiej intymności w kontekście politycznych zachowań wyborczych

Magdalena Ozimek
Reżyserka jako zawód urojony, czyli o podwójnej polityczności polskiego kina młodego pokolenia
tworzonego przez kobiety

Aleksandra Gimbut
„Zło jest banalne, dobro radykalne”

Joanna Roś
Źródła i amnezja wspólnoty

Ruchy protestu we współczesnym świecie

Aleksander Gadkowski, Krzysztof Różański, Łukasz Sokołowski
Nieposłuszeństwo obywatelskie a państwo demokratyczne

Magdalena Szkudlarek
Wydarzenia w Syrii i na Ukrainie jako przykład niepowodzenia współczesnych społecznych 
ruchów protestu

Szymon Pietrzykowski
Rewolucja irańska (1978 – 1979) – przebieg, percepcja, znaczenie

Tomasz Mróz
Nomadyczność wieloznaczna, wieloznaczność nomadyczna, czyli o wzorach osobowości Zygmunta Baumana

Katarzyna Peplinska
Kliknij ,,Lubię to” i wyjdź na ulicę. Ruch przeciwko ACTA w perspektywie performatycznej

Dawid Prokop
Na antypodach modernizmu

Dla autorów