Nr 11, wiosna-lato 2015

Nr 11, wiosna-lato 2015


okladka11Spis treści

Natalia Kusa

Prawo do miasta jako przestrzeni wspólnej

Polityka miejska i publiczna

Beata Dylik
Marketing terytorialny w zarządzaniu rozwojem miast na przykładzie Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia

Joanna Gorączko
Rola martekingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku wybranych polskich miast

Joanna Jancz
Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym

Roksana Janicka, Patryk Jędrowiak
Budżet obywatelski – chęć zwiększenia partycypacji społecznej w rozwoju miast czy narzędzie marketingu politycznego w rękach prezdyentów i burmistrzów?

Patryk Kuligowski
Gminowładztwo czy miejskość? Meandry polskiej irredenty przed powstaniem styczniowym

Marcin Wądołowski
Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta na przykładzie Siemianowic Śląskich

Aleksandra Sulikowska
Teoria Formy Otwartej i Linearny System Ciągły. O poszukiwaniach założeń koncepcji Oskara Hansena w obecnej rzeczywistości przestrzennej Poznania

Maksymilian Wroniszewski
Berlin w roku 1933. Wokół reportaży Zygmunta Nowakowskiego

Dariusz Czywilis, Michał Niebylski
Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy

Renata Popiołek
Public policy jako narzędzie interwencji państwa w rynek pracy na przykładzie Polski po 1989 roku

Konrad Różowicz
Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast

Katarzyna Goworek
Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym

Hubert Kurdelski
Czy publiczność podpali teatr? Fenomen Indignados wobec kryzysu legitymizacji i modelu demokracji deliberatywnej

Performatyka i polityka

Joanna Kocemba
Relacje między wyborem estetycznym a politycznym w performansach parapolitycznych, politycznych i metapolitycznych

Dla autorów