Nr 12, jesień-zima 2015

Spis treści

Beznazwy-1
Ćwierćwiecze polskiej transformacji

Jarosław Kardaś

Polityczne public relations w podczas kampanii wyborczych w III RP

Dariusz Leszczyński
Przeobrażenia gospodarcze w Polsce w latach 1989-2016

Joanna Mielcarek
Wybrane konflikty na scenie politycznej Polski w latach 1989-2014

Margaretta Mielewczyk
Analiza kampanii wyborczej oraz wyników wyborów czerwcowych z 1989 roku z uwzględnieniem ich percepcji przez dzisiejszą młodzież

Marek Pawłowski
Demokracja wewnątrzpartyjna po 25 latach przemian na przykładzie wyborów powszechnych Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP w 2013 roku

Mateusz Pazdej
Lustracja jako element polskiej transformacji – szkic badawczy

Mateusz Rozmiarek
Transformacja ustrojowa a zjawisko globalizacji na przykładzie Polski

Dominika Teclaw
Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1989-1998

Paweł Łokić
Recenzja książki: Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości

Multikulturalizm

Arkadiusz Mirosław Jasiński
Tolerancja jako fundament europejskiej tożsamości

Irmina Jaśkowiak
Tożsamość żydowska na pograniczu kultur i narodów

Agnieszka Rożewska
Obraz Polaka-imigranta przedstawiony na łamach Dialy Mail i The Sun podczas kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii w 2015 roku

Joanna Roś
Siła moralna, naiwność serca. Recenzja Algerian chronicles – zbioru tekstów Alberta Camusa w tłumaczeniu na język angielski

Wybory samorządowe w Polsce

Martyna Domańska
Personalizacja polityki na poziomie lokalnym – badania w gminie Słubice

Krzysztof Korycki
Prawne uwarunkowania kampanii wyborczych

Jakub Mielewczyk
Wpływ jednomandatowych okręgów wyborczych na wyniki wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

Katarzyna Szkudlarek
Wpływ indywidualnych cech wyborców na ich aktywność polityczną – wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na terenie Gniezna przed wyborami samorządowymi w 2014 roku

Piotr Kuligowski
Sprawozdanie z letniej szkoły: Concepta: International Research School in Conceptual History and Political Tought, 9-21 sierpnia 2015r.

Dla autorów