Vol. 7, spring-summer 2013

cover-nr7

Title and editorial pages

Contents

Filip Biały
Historia i bezpieczeństwo: splątane drogi wolności

Politics and History

Joanna Kałużna

Powszechna Organizacja „Służba Polsce” a materialne formy rewanżu pamięci

Piotr Kuligowski
Bój o historię i tożsamość. Analiza „marszowych” dyskursów

Igor Ksenicz
Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947 w polskiej historiografii i debacie politycznej

Martyna Kobierska
Mit kosowski we współczesnej serbskiej myśli nacjonalistycznej

Paulina Warchoł
Polityka pamięci w japońsko-chińskich stosunkach dyplomatycznych

Rafał Kamprowski
Kontrfaktyczna próba spojrzenia na historię polityczną Polski

Rafał Szymanowski
Judta i Snydera wiek dwudziesty

Dimensions of Security

Wojciech Krzysztof Zieliński
Bezpieczeństwo hydrologiczne w perspektywie Chińskiej Republiki Ludowej

Mateusz Garbaciak
Znaczenie Republiki Azerbejdżanu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

Katarzyna Smolińska, Agata Przemieniecka
Respondenci wobec inwestycji w energię jądrową w Polsce. Wyniki i omówienie badań

Mateusz Karatysz
Zjawisko cyberprzestępczości a polityka cyberbezpieczeństwa w regulacjach prawnych Rady Europy, Unii Europejskiej i Polski

Ewa Kaja
Unia Europejska na śródziemnomorskiej „scenie”

Polemics and Discussions

Maciej Karczewski
Czy politologia to „nauka interdyscyplinarna”? Kilka słów o przedmiocie poznania i tożsamości dyscypliny

Łukasz Scheffs
W obronie marketingu politycznego

Michał Baluch
Psychologia jako niezbędny komponent politologii

Dla autorów