Redakcja

Redaktor naczelny

mgr Natalia Kusa – natalia.kusa@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji

mgr Leonard Dajerling –  refleksje@amu.edu.pl
mgr Martyna Domańska – refleksje@amu.edu.pl

Członkowie redakcji

Prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj
Prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski
dr Paweł Antkowiak
dr Jakub Jakubowski
mgr Leonard Dajerling
mgr Krzysztof Duda
mgr Martyna Domańska
mgr Aleksandra Galus
mgr Piotr Kaczmarek
mgr Jarosław Kardaś
mgr Natalia Kusa
mgr Paweł Łokić
mgr Artur Pohl
mgr Aleksandra Sulikowska
mgr Rafał Szymanowski
mgr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk
mgr Maria Wąsicka-Sroczyńska

Redaktorka językowa

mgr Leonard Dajerling

Redaktor statystyczny

mgr Katarzyna Chajbos

Korekta

mgr Natalia Kusa
mgr Martyna Domańska
mgr Rafał Szymanowski

Skład

mgr Leonard Dajerling
Agnieszka Koperek

Projekt okładki i stron tytułowych

Dawid Talar

Layout

mgr Filip Biały

Promocja

mgr Paweł Łokić

Obsługa strony WWW, facebooka i repozytorium AMUR

mgr Paweł Łokić