Scientific Board

Chairman

prof. dr hab. Tadeusz Wallas

Members

prof. dr hab. Jerzy Babiak
prof. dr hab. Robert Kmieciak
prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel
prof. dr hab. Andrzej Stelmach
dr Paweł Antkowiak
dr Bartosz Hordecki
dr Piotr Lissewski
dr Magdalena Lorenc
dr Łukasz Scheffs
dr Paweł Stachowiak