Zaproszenie do współpracy

UWAGA KOMUNIKAT 

Nowe obszary tematyczne – wracamy!

Naszym głównym celem jest upowszechnianie wyników badań naukowych, które prezentowane są w publikowanych na naszych łamach artykułach i esejach. Dlatego też, w trosce o wysoką jakość publikacji oraz poszanowanie dla tradycji czasopisma, postanowiliśmy powrócić do wyznaczanych co pół roku obszarów tematycznych. Jeśli jednak ktoś z potencjalnych autorów lub autorek pracuje już nad tekstem, który nie zmieści w proponowanych aktualnie obszarach, prosimy o kontakt z redakcją – postaramy się stworzyć możliwość publikacji.

Proponowane obszary tematyczne:

  1. Oblicza patriotyzmu.
  2. Między Wschodem a Zachodem.
  3. Zjawisko populizmu.

Na artykuły lub recenzje czekamy do 31 grudnia 2017 r. Numer zostanie opublikowany w pierwszej połowie 2018 r.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja „Refleksji”

UWAGA! Zmianie ulegają dotychczasowe wymagania redakcyjne wobec tekstów kierowanych do publikacji w piśmie „Refleksje”, w tym m.in. sposób wykonywania przypisów, które powinny być zgodne z tzw. systemem „oksfordzkim”. Szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są w pliku PDF.

Nasze pismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik. Tym, co odróżnia nas od innych czasopism naukowych, jest sprecyzowany temat przewodni każdego numeru: nie publikujemy wszystkich nadesłanych tekstów, bez względu na poruszane zagadnienie, a tylko te, które mieszczą się w zaproponowanych przez nas obszarach problemowych. Dotychczas nasi autorzy pisali m.in. o kondycji współczesnej Europy, opozycji i opozycyjności, relacji sportu i polityki, nowych mediach, gender studies, kryzysie światowym, stanie współczesnej politologii czy związkach polityki z kulturą.

Czekamy nie tylko na teksty stricte naukowe, ale także na wywiady, relacje czy eseje. Jedynymi kryteriami decydującymi o publikacji tekstów jest ich wartość merytoryczna oraz to, czy mieszczą się we wskazanym obszarze tematycznym. Zapraszamy do współpracy także autorów spoza UAM. Każdy tekst przechodzi pełen proces redakcyjny, włącznie z recenzją dokonywaną przez pracownika naukowego. Nasze pismo jest zatem doskonałym miejscem zarówno na debiut dla osób rozpoczynających działalność badawczą, jak i dla tych, którzy pragną wzbogacić swój życiorys naukowy o kolejne publikacje.

Na teksty do kolejnych numerów czekamy zawsze do 31 grudnia i 30 czerwca.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół redakcyjny pisma „Refleksje”